Oxygen ร่วมกับ Makro บรรเทาสถานการณ์ PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ

Oxygen เครื่องฟอก อากาศ pm 2.5

ผลิตภัณฑ์ Oxygen โดยบริษัท เค.พี กมลกิจ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับ Makro นำส่งเครื่องฟอกไปจำหน่ายในพื้นทีประสบปัญหาควันพิษ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง

Makro ช่องทางจำหน่ายและกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ Oxygen ได้ร่วมกันจัดนำส่งและจัดจำหน่าย เครื่องฟอกอากาศ ในราคาพิเศษ ณ พื้นที่ประสบภัยปัญหาควันพิษ PM 2.5 ตลอดช่วงเวลา เดือน มีนาคม-เมษายน 2566

Oxygen ร่วมกับ Makro
Oxygen ร่วมกับ Makro
Oxygen ร่วมกับ Makro
pm 2.5 ภาคเหนือ 2566

Cr.thairath.co.th

ไอเดียเลือกซื้อของขวัญเครื่องใช้ไฟฟ้าเก๋ไก๋

การหาไอเดียในโอกาศพิเศษสำหรับซ

5 การบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่น ที่คุณควรรู้

การบำรุงรักษา เครื่องดูดฝุ่น ข